หมวดหมู่: หนังต่างประเทศ

หนังต่างประเทศ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2438 โดยมีสองมีน้องลูมิแล้วได้ออกฉายแก่สาธารณชนและเก็บค่าเข้าชมเป็นครังแรก ณ ใต้ถุนร้านกาแฟในกรุงปารีส โดยเขาทั้งสองได้สร้างเป็นรูปต่างๆซึ่งใช้หลักการนี้ว่า การเห็นภาพติดตาวิธีการทำคือการที่นำแผ่นกระดาษที่เป็นวงกลมแล้วก็ได้ผูกเชือกทั้งสองด้านและได้วาดกรงนกและอีกด้านวาดเป็นรูปนก แล้วถ้าหมุดเชือกให้ภาพพลิกไปมาแบบเร็ว จะเห็นเป็นภาพนกอยู่ในกรงได้ชุดภาพที่ใส่อยู่ในกล่องทรงกลมซึ่งติดอยู่บนแกนหมุน เมื่องมองเข้าไปตามช่องแล้วหมุน จะเห็นเป็นรูปเคลื่อนไหวได้ เป็นต้น

ภาพยนตร์เรื่องแรกเกิดขึ้นในสมัยโบราณแล้วได้รับการประดิษฐ์คิดขึ้นเขามีซื่อว่า Thomas Alva Adison โดยมีคนร่วมคิดสร้างขึ้นด้วยเขาได้ใช้ชื่อว่า William kenady dicksonแล้วได้ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 โดยมีลักษณะจะเป็นตู้สูง 4 ฟุต เวลาดูต้องดูผ่านช่องเล็กๆ ซึ่งสามารถดูได้ทีละคนเท่านั้น โดยเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เป็นคนไทยพระองค์แรก ซึ่งได้ชมภาพยนตร์ ณ ประเทศสิงคโปร์

ต่อมาได้พัฒนาเครื่องมือให้ดีขึ้นกว่าเดิมโดยตระกลุ Lumiere เป็นชาวฝรั่งเศสโดยให้สามารถฉายขึ้นจอขนาดใหญ่ได้ เพราะจะได้ชมพร้อมกันจำนวนมาก เครื่องฉายภาพยนตร์ประเภทนี้เรียกว่า ‘Cinimatograph’ และจากจุดนี้นี่เองที่คำว่า ‘Cenema’ ได้นำมาใช้เรียกเกี่ยวกับภาพยนตร์มาจนถึงทุกวันนี้

แล้วตอนนี้ภาพยนตร์ต่างประเภทได้รับความนิยมในประเทศไทยเป็นอย่างมากทางเว็บไซต์เราจึงนำเสนอภาพยนตร์ที่จัดสร้างโดยต่างประเทศมารวมไว้ที่นี่มีทั้ง หนังเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ หนังบู๊ หนังตลก เป็นต้น เอามาให้ทุกคนอ่านได้ที่นี้